De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Griet Verhesen

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Griet Verhesen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Griet Verhesen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Griet Verhesen

Cumuleo