De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Tom Hens

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Tom Hens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Tom Hens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Tom Hens

Cumuleo