De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Hoes

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Johan Hoes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Johan Hoes

Cumuleo