De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Verhoeven

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Marcel Verhoeven
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Marcel Verhoeven

Cumuleo