De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annelies Huys

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Annelies Huys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Annelies Huys

Cumuleo