De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Huysmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Dirk Huysmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Dirk Huysmans

Cumuleo