De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Verlaak

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Dirk Verlaak
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Dirk Verlaak

Cumuleo