De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wim Ivens

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Wim Ivens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Wim Ivens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Wim Ivens

Cumuleo