De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Veerle Wouters

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Veerle Wouters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Veerle Wouters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Veerle Wouters

Cumuleo