De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Janssens

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Patrick Janssens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Patrick Janssens

Cumuleo