De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Jeanjot

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Guy Jeanjot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Guy Jeanjot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Guy Jeanjot

Cumuleo