De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Koen Kennis

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Koen Kennis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Koen Kennis

Cumuleo