De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kristof Vermeire

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Kristof Vermeire
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Kristof Vermeire

Cumuleo