De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nicole Ketelbuters

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Nicole Ketelbuters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Nicole Ketelbuters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Nicole Ketelbuters

Cumuleo