De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurence Kinon

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Laurence Kinon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Laurence Kinon

Cumuleo