De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Laeremans

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Bart Laeremans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Bart Laeremans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Bart Laeremans

Cumuleo