De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karine Lalieux

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Karine Lalieux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Karine Lalieux

Cumuleo