De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Lambin

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Véronique Lambin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Véronique Lambin

Cumuleo