De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacqueline Laurent

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Jacqueline Laurent
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jacqueline Laurent
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jacqueline Laurent

Cumuleo