De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Leclercq

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Jacques Leclercq
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jacques Leclercq

Cumuleo