De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Leconte

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Philippe Leconte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Philippe Leconte

Cumuleo