De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gaston Lefever

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Gaston Lefever
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Gaston Lefever

Cumuleo