De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jaak Lefevre

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Jaak Lefevre
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jaak Lefevre

Cumuleo