De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Lemmens

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Michel Lemmens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Michel Lemmens

Cumuleo