De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frédéric Léonard

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Frédéric Léonard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Frédéric Léonard

Cumuleo