De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Lepla

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Willy Lepla
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Willy Lepla

Cumuleo