De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nadine Lepoivre

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Nadine Lepoivre
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Nadine Lepoivre
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Nadine Lepoivre

Cumuleo