De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurent Levêque

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Laurent Levêque
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Laurent Levêque

Cumuleo