De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Vettori

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Marc Vettori
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Marc Vettori

Cumuleo