De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joris Michiels

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Joris Michiels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Joris Michiels

Cumuleo