De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Els Vinckx

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Els Vinckx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Els Vinckx

Cumuleo