De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carine Moors

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Carine Moors
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Carine Moors

Cumuleo