De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gérald Moortgat

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Gérald Moortgat
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Gérald Moortgat
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Gérald Moortgat

Cumuleo