De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Moulin

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Yves Moulin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Yves Moulin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Yves Moulin

Cumuleo