De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nezahat Namli

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Nezahat Namli
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Nezahat Namli

Cumuleo