De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hugo Nys

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Hugo Nys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Hugo Nys

Cumuleo