De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Clotilde Nyssens

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Clotilde Nyssens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Clotilde Nyssens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Clotilde Nyssens

Cumuleo