De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Piet Ockerman

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Piet Ockerman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Piet Ockerman

Cumuleo