De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Parthoens

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Roger Parthoens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Roger Parthoens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Roger Parthoens

Cumuleo