De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Katrien Partyka

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Katrien Partyka
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Katrien Partyka

Cumuleo