De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philip Pierins

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Philip Pierins
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Philip Pierins

Cumuleo