De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Pouleur

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Michel Pouleur
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Michel Pouleur

Cumuleo