De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Pourbaix

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Robert Pourbaix
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Robert Pourbaix

Cumuleo