De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Quaden

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Guy Quaden
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Guy Quaden

Cumuleo