De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Raets

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Marcel Raets
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Marcel Raets

Cumuleo