De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patricia Waerniers

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Patricia Waerniers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Patricia Waerniers

Cumuleo