De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Renquin

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Marcel Renquin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Marcel Renquin

Cumuleo