De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Paul Wahl

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Jean-Paul Wahl
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jean-Paul Wahl

Cumuleo