De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maggy Yerna

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Maggy Yerna
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Maggy Yerna

Cumuleo