De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christiaan Roesbeke

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Christiaan Roesbeke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Christiaan Roesbeke

Cumuleo